My Dogs

 

My Bitches

S.S. Lillemor
S.S. Oxana

Retired

S.S. Henny
S.S. Gazton
S.S. Fiona
S.S. Erixon
S.S. Conny
N-N Nina v G
S.S. Brisa
S.S. Åsanna
S.S. Zelda
S.S. Åsanna
H Helena v G
S.S. Ylva
S.S. Xanté
S.S. Tomas
S.S. Odessa
S.S. Nigel
S.S. Lola
Tina Turner v G
S.S. Flisa
S.S. Fame
S.S. Erika
S.S. Adam
S.S. Vera
Ulrica v H
S.S. Klara
S.S. Konrad
S.S. Äspen
S.S. Älsa
S.S. Olivia
S.S. Lovisa
S.S. Carmen
B. D Cream
S.S. Yvonne
M. Defender o B
P-R. Défi
Dotty-Modest

Hired

S.S. Bertil
S.S. Beata
S.S. Ester
N-B Nick v G
S.S. Åfelia
S.S. Xandy
S.S. Xorita
D Douglas v G
S.S. Pidun
S.S. Mette-Marit
King Joris v G
S.S. Geisha
S.S. Goldie
S.S. Garbo
S.S. Cherry
S.S. Vivan
B.B. Rose
S.S. Kajsa
S.S. Älvira
S.S. Claudia

 

  My Bassets

On this page you can see which bassets lives at Swede Sun’s Kennel.

If you click on the photos or under “My Dogs” then you will see the boys and if you click under “My Bitches” you will see all the girls.

Every basset has their own page where you can see their titles, when they are born and who their parents are.

I have not put all their winnings on the page since then you would have a whole “novel” to read…

Here is also a presentation of the retired and hired bassets that has been at Swede Sun's Kennel.

 

click picture for more information   Mina Bassets

På den här sidan kan Du se vilka bassets som bor på Swede Sun’s Kennel.

Om Du klickar på bilderna eller under ”My Dogs” då ser Du pojkarna och om Du klickar under ”My Bitches” då ser Du alla flickorna.

Varje basset har en egen sida där Du kan se deras titlar, när de är födda och vem som är deras föräldrar.

Jag har inte satt ut alla deras vinster på sidan för då skulle Du få en hel ”roman” att läsa…

Här finns också en presentation av både de pensionerade och inlånade bassarna som varit på Swede Sun's Kennel.

 

The Bassets

 

Dogs

 

Bitches

CH Swede Sun's Lillemor

(born 2016-03-10)

 

(Nytt foto kommer)

Swede Sun's Oxana

(born 2017-11-25)

 

 

 

(Foto kommer)

 

Swede Sun's Pingla

(born 2017-11-25)

 

Swede Sun's Qlura

(born 2019-08-16)

Retired and Hired Bassets

 

Click here

to find all the Bassets who through the years are retired or have been hired to the kennel.

 

 

Klicka här

för att hitta alla de bassar som genom åren pensionerats eller gått bort samt de som varit inlånade till kenneln.

 

 

 

Winter walk at Swede Sun's

 

from left; Tina, Flisa, Adam, Erika and Konrad

 

 

from left; Yvonne, Défi and Carmen

 

 

 All rights reserved ©